Türkiye'de Neler Oluyor

Türkiye'de Neler Oluyor

AKP Milleti Dinden Soğuttu

akp-dinden-soguttuÜlkeyi 13 yıldıryöneten AKP zihniyetinin icraatları milleti dinden soğuttu. Yapolan araştırmaya göre Türkiye'nin % 30'u oruç tutmuyor.

Ge­zi­ci Araş­tır­ma­’nın Tür­ki­ye Din Araş­tır­ma­sı­’n­da 4 bin 860 ki­şiy­le yüz yü­ze gö­rü­şül­dü. Di­ni iba­det­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me ora­nın­da azal­ma var.

Devamını Oku